”Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.”