LÄHETYSTYÖ

“Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Matt.28:18-20

LÄHETYSTYÖ

Lähetystyö on osa Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa. Ilosanoma Jeesuksesta tulee kertoa kaikille kansoille. Sen tehtävän Jeesus jätti omilleen, meille. Seurakunta on olemassa tätä tarkoitusta varten. Myös jokaisella Jeesuksen seuraajalla on oma paikkansa tämän suunnitelman toteuttamisessa – lähtijänä tai lähettäjänä.

HYVÄ TIETÄÄ

Tuemme lähettejä paitsi rukoilemalla heidän puolestaan, myös antamalla varoja, jotta heidän työnsä olisi taloudellisesti mahdollista. Kohtaamispaikka-yhteisönä tuemme Aitamäkiä Siperiassa, Lappalaisia Virossa, Lehtisiä Etiopiassa, Sipareita Kreikassa sekä Valkamia raamatunkäännöstyössä.