Kaiken lohdutuksen Jumala ja Isä

Viime kuukausien aikana olen mietiskellyt oman elämäni kulkua; lapsuuttani, nuoruusvuosiani, elämäni ruuhkavuosia. Tämän ohessa myös sitä, mitä olen elämäni aikana oppinut ja millaisin eväin kuljen elämässäni eteenpäin! Elin lapsuuteni kristityssä kodissa. Luotettavuus ja turvallisuus kehystävät lapsuusmuistojani. Luottamus Taivaan Isään ja läheinen suhde isääni olivat niitä peruselementtejä, joiden varaan identiteettini alkoi rakentua. Olin sitä mieltä, että…