ESITTELY

Kohtaamispaikka on hengellinen koti ja yhteisö. Unelmoimme yhteisöstä, jossa on armon kyllästämä ilmapiiri ja saa olla ilman suorituspaineita. Tahdomme kasvaa uskossa Jeesukseen ja palvella ihmisiä niillä lahjoilla ja kyvyillä, jotka Jumala on meille antanut.

USKOMME

Olemme osa  maailmanlaajuista Jumalan kansaa. Tahdomme yhdessä seurata Herraamme Jeesusta, olla hengellinen koti, kasvun paikka ja yhteisö, jossa tahdomme rakastaa toisiamme. Haluamme kasvaa yhdessä sitoutuen toisiimme Jumalan perheen jäseninä, siskoina ja veljinä. Toimintamme tapahtuu luterilaisen seurakunnan yhteydessä.

Sitoudumme Raamattuun Jumalan erehtymättömänä ilmoituksena, elämän ja opin ylimpänä ohjeena. Tunnustamme Kolmiyhteisen Jumalan, Isän Luojana, Pojan Lunastajana ja Pyhän Hengen uudistajana ja eläväksi tekijänä. Uskomme luterilaisen tunnustuksen mukaisesti iankaikkiseen pelastukseen yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen kautta.

UNELMOIMME

Unelmoimme yhteisöstä, jossa…

…on armon kyllästämä ilmapiiri, jossa saa olla tarvitseva, heikko ja ilman suorituspaineita mukaan tulevat saavat toivoa, rohkaisua ja opastusta ja löytävät anteeksiannon

…Pyhä Henki vaikuttaa sydämellisen keskinäisen rakkauden, huolenpidon ja palvelumielen

…niin aikuiset kuin lapset yhdessä ja erikseen rakentuvat yhteisestä uskosta Jumalan Sanan opetuksen, yhteisen rukouksen, rohkaisemisen, ehtoollisen ja palvelun kautta

…jokainen uskova varustetaan mielekkääseen palvelutyöhön auttamalla häntä löytämään ne lahjat ja kyvyt, jotka Jumala on hänelle antanut

…ollaan innokkaita tavoittamaan rakkauden palvelun ja todistuksen sanojen välityksellä niitä ympäristössä eläviä, joille Jeesus on vielä vieras

…varustetaan lähetystyöntekijöitä lähtemään kaikkialle maailmaan.

…kovia kokeneet, masentuneet, turhautuneet, epäonnistuneet ja hämmentyneet ihmiset voisivat tulla rakastetuiksi, hyväksytyiksi, rohkaistuiksi ja autetuiksi.

TAVOITTEEMME

Yhteys: Kohtaamispaikka on hengellinen koti, jossa rakastetaan ja pidetään huolta toinen toisista.

Kaste, usko ja ehtoollinen yhdistävät meidät Jumalan perheeksi. Pyhä Henki luo rakkaudellisen yhteyden ja hyväksynnän. Kunnioitamme toisissamme Jumalan luomaa erilaisuutta ja pidämme sitä rikkautena. Varjelemme yhteyttä puheissamme ja teoissamme.

 

Ylistäminen: Kohtaamispaikassa kiitetään, ylistetään ja palvotaan Jumalaa.

Kokoonnumme yhteen kohtaamaan Jumalaa. Kiitämme Jumalaa Hänen hyvyydestään meitä kohtaan. Tuomme Hänelle tiettäväksi ilomme, surumme ja tarpeemme. Ylistämme ja palvomme Jumalaa kunnioittamalla Häntä, palvelemalla Häntä ja luottamalla Häneen.

 

Kasvaminen: Kohtaamispaikka on hengellisen elämän kasvupaikka, jonka päämääränä on auttaa jäseniään kasvamaan kohti Kristuksen kaltaisuutta ja hengellistä täysi-ikäisyyttä.

Kasvamme Jumalan Sanan opetuksen, rukouksen ja keskinäisen jakamisen kautta syvenevään Jumalan rakkauden ja armon omistamiseen sekä hengelliseen täysi-ikäisyyteen.

 

Palveleminen: Kohtaamispaikka auttaa jäseniään löytämään ja tiedostamaan Jumalalta saadut lahjat ja voimavarat muiden palvelemiseen.

Kristittyinä meidät on kutsuttu palvelemaan. Palvelemme Jumalaa palvelemalla toisia ihmisiä. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja erilainen. Jokaiselle Jumala on suonut omat lahjansa, joilla palvella muita. Palvelemalla rohkaisemme ja autamme toisiamme ja täytämme toistemme henkisiä, hengellisiä ja aineellisia tarpeita. Palvelemalla myös todistamme Kristuksen rakkaudesta.

 

Lähettäminen: Kohtaamispaikka innostaa, varustaa ja rohkaisee jäseniään kertomaan Jeesuksesta sanoin ja teoin omassa lähiympäristössä. Lähetämme yhteydestämme lähettejä lähetystehtäviin, rukoilemme heidän puolestaan ja tuemme heitä taloudellisesti. Järjestämme mahdollisuuksia lyhytaikaisiin lähetysprojekteihin.

Meidät on lähetetty kaikkeen maailmaan lohduttamaan surevia, auttamaan tarpeessa olevia, parantamaan sairaita ja julistamaan pelastuksen ilosanomaa Jumalan rakkaudesta ja armosta.

YHTEISTYÖSSÄ

Kohtaamispaikan järjestäjinä toimivat yhdessä Lahden Kohtaamispaikka ry ja Päijät-Hämeen ev.lut. Kansanlähetys.