MIKÄ ON KOHTAAMISPAIKKA?

Kohtaamispaikka on luterilaisen kirkon piirissä toimiva hengellinen yhteisö Lahdessa. Eri ikäiset ja monenlaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset osallistuvat toimintaamme. Unelmamme on yhteisö, jossa Jeesus on keskipisteemme ja jokainen saa olla ja kasvaa ilman suorituspaineita. Haluamme opetella kristityn elämää yhdessä rukoillen ja käyttäen niitä lahjoja ja kykyjä, joita Jumala on meille antanut. Kutsumme jokaista kohtaamaan Jeesuksen rakkauden ja kasvamaan uskossa. Yhteisössämme on mukana noin 400 ihmistä, ja meillä on tilaa vielä sinulle ja ystävillesi. Tervetuloa mukaan!

MISSIOMME

“Jotta ihmiset kohtaavat Jeesuksen rakkauden”

MILLAISTA YHTEISÖÄ TAHDOMME RAKENTAA?

1. Jeesus on keskipisteemme

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”

‭‭Joh. ‭3:16‬ ‭

 

Kohtaamispaikassa keskipisteemme on Jeesus Kristus. Uskomme, että Jumalan rakkaus tulee ilmi Jeesuksessa Kristuksessa. Kokoonnumme yhteen kohtaamaan hänet Raamatun sanassa, kasteessa, ehtoollisessa ja rukouksessa. Tahdomme kuulla hänen äänensä ja ylistää Jumalaa hänen hyvyydestään ja rakkaudestaan meitä kohtaan ja rakastua yhä enemmän Jeesukseen. Ensimmäisten krisitittyjen tavoin tahdomme rohkeasti julistaa: Jeesus on Herra! Et voi käydä Kohtaamispaikassa kuulematta, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt puolestasi. 

2. Elämme yhdessä rukoillen, palvellen ja lähetettyinä

I Yhdessä

“Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.” Ef.2:19

 

Seurakunta ei ole paikka, mihin menet vaan perhe, johon kuulut. Jeesus kutsui seuraajiaan siskoikseen ja veljikseen. Olemme siis yhtä suurta perhettä ja tahdomme elää ja toimia sen mukaisesti. Kohtaamispaikassa elämme yhdessä ja koemme yhteyttä ja ystävyyttä. Yhdessä syöminen, arjen haasteissa auttaminen, yhdessä rukoileminen  ja elämän jakaminen ovat läsnä yhteisömme arjessa. Toivotamme uudet ihmiset tervetulleiksi mukaan elämään yhdessä. Samalla tahdomme rakentaa yhteisöä, jossa jokainen voi itse päättää, kuinka tiiviiseen yhteyteen tahtoo sitoutua ja millä aikataululla.

 

Kohtaamispaikkaillat, raamattupiirit, pienyhteisöjen toiminta, rukousillat, ja leirit ovat polkuja sisälle yhteisömme ihmissuhdeverkostoon. Unelmoimme yhteisöstä, jossa jokainen saa olla ja kasvaa ilman suorituspaineita.

 

II Rukoillen

“Rukoilkaa lakkaamatta. 1.Tess.5:17

 

Uskomme Jumalaan, joka kuulee rukoukset ja toimii rukouksen välityksellä. Rukous on läsnä siellä, missä tulemme yhteen. Rohkaisemme ihmisiä kääntymään rukouksessa Jumalan puoleen yksin ja yhdessä. Tahdomme etsiä Jumalan tahtoa, kuunnella ja kohdata hänet rukouksessa.

 

III Palvellen

“Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.” 1.Piet.4:10-11

 

Kohtaamispaikassa autamme ihmisiä löytämään Jumalalta saadut lahjat, armolahjat ja voimavarat muiden palvelemiseen. Kristittyinä meidät on kutsuttu palvelemaan Jumalaa palvelemalla toisia ihmisiä. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja erilainen. Rohkaisemme ja autamme toisiamme ja täytämme toistemme henkisiä, hengellisiä ja aineellisia tarpeita. Palvelemalla myös todistamme Kristuksen rakkaudesta.

 

IV Lähetettyinä

»Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.»  Matt.28:19-20

 

“Te olette maailman valo” Matt.5:14

 

Emme elä vain itseämme, vaan toisia ihmisiä ja koko maailmaa varten. Kohtaamispaikassa innostamme, varustamme ja rohkaisemme ihmisiä kertomaan Jeesuksesta sanoin ja teoin omassa lähiympäristössään. Olemme mukana lähettämässä ihmisiä lähetystyöhön eri puolelle maailmaa, rukoilemme heidän puolestaan ja tuemme heitä taloudellisesti. Järjestämme mahdollisuuksia osallistua lyhytaikaisiin lähetysprojekteihin ja järjestämme erilaisia tempauksia omassa lähiympäristössämme.

3. Kasvamme uskossa ja rakkaudessa

“Häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa.” Kol.1:28

 

Kohtaamispaikka on hengellisen elämän kasvupaikka, jonka päämääränä on auttaa jokaista ihmistä ”vauvasta-vaariin”  kohti Kristuksen kaltaisuutta ja hengellistä täysi-ikäisyyttä. Kasvamme uskossa ja rakkaudessa  Raamatun tutkimisen, opetuksen, rukouksen ja yhteisen jakamisen kautta. Tahdomme olla Jeesuksen opetuslapsia, jotka tekevät opetuslapsia.

MIHIN USKOMME

Uskomme luterilaisen tunnustuksen mukaisesti iankaikkiseen pelastukseen yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Tunnustamme Kolmiyhteisen Jumalan, Isän Luojana, Pojan Lunastajana ja Pyhän Hengen uudistajana ja eläväksi tekijänä. Uskomme Raamattuun Jumalan sanana, elämän ja opin ylimpänä auktoriteettina.

YHTEISTYÖSSÄ

Kohtaamispaikan järjestäjinä toimivat yhdessä Lahden Kohtaamispaikka ry ja Keski-Lahden seurakunta.

ORGANISAATIOMME