Etelä-Suomen sanomien artikkelissa 6.2. kerrotaan, kuinka Kohtaamispaikka-yhteisön tilaisuudet Joutjärven kirkossa loppuvat. Artikkeli antaa kapean kuvan toiminnastamme. Ohessa tiedoksenne vastaukset, jotka annoimme Etelä-Suomen Sanomien toimittajalle kyseistä artikkelia varten perjantaina 4.2.

1.Joutjärven seurakuntaneuvosto on päättänyt olla jatkamatta yhdistyksen kanssa sopimusta kirkon tilojen käytöstä. Yhdistys on vuosien ajan järjestänyt kirkossa joka toinen sunnuntai tapaamisiaan. Mikä on yhdistyksen näkemys tilanteesta, ja aikooko yhdistys tehdä jatkovalituksen seurakuntaneuvoston 25.1.2022 tekemästä päätöksestä, jossa neuvosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen, joka koski seurakuntaneuvoston aiempaa päätöstä tilojen luovuttamisen lopettamisesta?

Oikaisuvaatimuksen ovat tehneet yksittäiset Joutjärven seurakunnan jäsenet. Emme tiedä aikovatko he viedä asiaa eteenpäin. On selvää, että päätös koskettaa laajaa joukkoa Joutjärven seurakunnan aktiivisimpia jäseniä. Kohtaamispaikka-toiminnan jatkumista Joutjärven kirkossa toivoi adressissa yli 100 Joutjärven seurakunnan jäsentä. 

2. Missä yhdistys aikoo kokoontua syyskuun jälkeen, kun Joutjärven kirkko ei ole käytettävissä? Haetaanko tiloja jostain toisesta seurakunnasta, mistä?

Alustavia keskusteluita asian tiimoilta on käyty Lahden seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrojen kanssa. Mitään päätöksiä ei asiasta ole tehty, mutta toiveenamme olisi toimia jatkossakin evankelisluterilaisen paikallisseurakunnan kanssa yhteistyössä. 

3. Toiminta-avustuksen epäämisen syyksi ja osittain myös kirkon tilojen käytön esteeksi on kerrottu yhdistyksen epäselvä kanta virkakysymykseen. Hyväksyykö yhdistys naispappeuden ja onko yhdistyksen tilaisuuksissa naispuhujia? 

Kohtaamispaikka-illoissa puhujina on sekä naisia että miehiä. Illoissa puhuu ja toimii eri tehtävissä yhteisömme jäseniä, seurakuntalaisia, joiden aktiivisuuteen toiminta perustuu. 

On hyvä muistaa että toiminta on käynnistynyt v. 1998 Joutjärven seurakunnan omana toimintana. Seurakunta nuorissa aikanaan toimineiden nuorten aikuisten ja lapsiperheiden tarpeisiin ja tavoittamiseksi. 2017 nykyisen kirkkoherran Hannes Wallinin esityksestä Kohtaamispaikkatoiminta eriytettiin seurakunnan toiminnasta. 

Virkakysymyksessä emme ole haastamassa Evl kirkon järjestystä. Olemme maallikko johtoinen yhteisö. Toimintamme keskiössä on elämä kristittynä ja kasvaminen Jeesuksen tuntemisessa. Kohtaamispaikassa käy hyvin erilaisista kristillisistä taustoista tulevia eri-ikäisiä ihmisiä. Olemme hyvin heterogeeninen jumalanpalvelusyhteisö jossa on tilaa myös eri tavoin ajatteleville ihmisille. 

4.  Voiko nainen asettaa tilaisuuksissa ehtoollisen? 

Kyllä. Toimiessamme seurakunnan kanssa yhteistyössä ehtoollisen voi asettaa kyseisen seurakunnan pappi. Käytännössä ehtoollisen asettaja on ollut kohtaamispaikan toiminnassa muutenkin mukana ollut pappi.

5. Kuinka paljon yhdistyksen tilaisuuksissa Joutjärven kirkossa on ollut osallistujia?

Toiminnan piirissä on noin 400 henkilöä, joista neljännes lapsia. Iso osa kävijöistä on Joutjärven seurakunnan alueelta. Kohtaamispaikka-illoissa on kävijöitä ollut ennen korona-pandemiaa 200 henkilöä iltaa kohden ja Korona-rajoitusten aikana paikalla on ollut 70-200 hlöä. Lisäksi verkko lähetyksellä on katsojia. Lasten ja lapsiperheiden suuri osuus johtuu siitä, että illoissa on yhteisen osuuden jälkeen eri-ikäisille lapsille omat ohjelmansa.

Ulla Töyrylä, Lahden Kohtaamispaikan hallitus puheenjohtaja

Muita blogitekstejä