”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte.” Joh.15:16

Parin viime vuoden aikana olen usein päätynyt kyselemään: Mikä on Jumalan suunnitelma Kohtaamispaikan suhteen? Kysymyksen taakse on pakattu tiiviisti useampia miksi kysymyksiä. Miksi emme voi jatkaa yhteisönä niin kuin tähän asti? Miksi paikanvaihto? Miksi muutokset yhteistyökuvioissa? Miksi Jumala ylipäätänsä valitsi meille tällaisen reitin kuljettavaksi vai teimmekö itse navigaatiovirheitä?

Monesti olen kyselyjeni keskellä löytänyt itseni kuuntelemasta Jeesuksen sanoja viinipuuvertauksen äärellä (Joh.15). Niitä ihmetellessäni on miksi-sumuni lähes poikkeuksetta hälvennyt. Hänen suunnitelmansa on harvinaisen selvä. Jumalan tahto on, että me tuotamme runsaasti sitä hedelmää, joka pysyy. Oikeastaan kaikki viinitarhurin toimenpiteet tähtäävät lopulta tähän, vaikka emme niitä heti käsittäisi.

Olemme mukana Jumalan missiossa, jonka tavoitteen Piispa Teemu Laajasalo kiteytti erinomaisesti puheessaan kirkolliskokouksessa 4.5.2022. ”Perimmäisiä tavoitteita meillä käsittääkseni on kolme. Meillä on ensinnäkin tavoite, että kaikki ihmiset uskovat Jeesukseen ja pääsevät taivaaseen. Meillä on toiseksi tavoite, että Jumalan valtakunta on läsnä jo tässä ajassa ja radikaali lähimmäisen rakkaus toteutuu tavalla, joka on tälle maailmalle vieras. Ja kolmanneksi meillä on tavoite, että kirkko, Jumalan itse synnyttämänä, voi hyvin ja pystyy tekemään työtään Jumalan kunniaksi ja ihmisten hyväksi.”

Ihmiset ympärillämme tarvitsevat Jeesusta aivan yhtä paljon kuten me itse tarvitsemme häntä. Kohtaamispaikassa meidän tehtävämme on viedä evankeliumia eteenpäin siellä missä olemme. Näen siirtymisessä Mukkulan kirkolle ja alkavassa yhteistyössä Keski-Lahden seurakunnan kanssa ison positiivisen mahdollisuuden. Professori Miikka Ruokanen peräänkuuluttaa koko Suomen ev.lut kirkossa: “Kirkon olemassaolon jatkuminen edellyttää kirkon muuttumista ulospäin suuntautuvaksi missionaariseksi ja evankelioivaksi, uskosta vieraantuneita tavoittavaksi yhteisöksi.” 

Uudelle alueelle siirtyminen avaa meille mahdollisuuden tavoittaa uusi ihmisiä, jotka ovat uskosta vieraantuneita. Muutos on myös mitä luontevin hetki tarkastella niitä tapoja, joilla suuntaudumme ulospäin ja kutsumme ihmisiä osaksi yhteisöämme. Tästä syystä toivon, että tulevan kesän ja syksyn aikana viettäisimme paljon aikaa rukouksessa sekä ideoisimme ja innostuisimme yhdessä tulevista mahdollisuuksista.

Jeesuksen meille antama lupaus on huikea. Kun teemme sen, mihin hän meidät lähettää: ”Isä antaa kaiken, mitä häneltä Jeesuksen nimessä pyydämme”. Tähän luottaen, voimme turvallisin mielin käydä kohti tulevaa. Eikä meidän tarvitse ottaa suorituspaineita hedelmän kantamisesta. Hän on meidät valinnut ja lopulta on aina kysymys hänestä ja hänen työstään, jossa saamme olla mukana. Meidän tehtävämme on pysyä kiinni hänessä ja tehdä niitä pieniä juttuja, joita hän pyytää meitä tekemään.

Mika Falk, Kohtaamispaikan toiminnanjohtaja

Muita blogitekstejä