ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 4:14

“Jos Kristuksen nimeä käytetään haukkumanimenä teitä vastaan, voitte olla onnellisia, sillä Jumalan kirkkauden Henki on teidän yllänne.”

Toivo keskellä vainoa on selkeä teema koko ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Tämä on sekä rohkaisu että lupaus – kärsimys väistää kunnian edessä. Tämä on totta menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa: Jeesus on voittanut ristillä ja herättäessään Hänet Isä Jumala on voittanut kuoleman. Pyhä Henki on kanssamme tässä ja nyt. Kristus tulee takaisin kirkkaudessa. Toivolle on olemassa kaikki syyt.

Pietari ottaa esille asian, jota ympäröivä maailma pitää häpeällisenä – yhteisössä, jolle hän kirjoitti, ja monille ihmisille ympäri maailmaa nykyäänkin, kristittynä eläminen on sitä.

Jeesus kuoli, kun häntä pilkattiin, loukattiin ja moitittiin. Hän kuoli häväistynä. Tässä oli kuitenkin kyse siitä, mitä varten Hän syntyi, hetkestä, jota varten Hän tuli. Hänen kuolemansa paljastaa Jumalan kirkkauden. Jumalan kirkkaus näkyy Kristuksen nöyryytyksessä, kun Jumala kantaa syntimme ja jakaa tuskamme. Jumalan kirkkaus on siinä, että Hän rakastaa meitä. Häpeällinen kuolema muuttaa häpeän voitoksi, epäpyhyyden pyhyydeksi.

Kristityn elämä ei ole pelkästään kärsimystä. Se on sen ilon kokemista, jonka antaa varmuus toivosta, jopa synkimpinäkin aikoina. Lupaus maailmasta, jossa kaikki luodaan eräänä päivänä uudeksi.

Kun ihmiset näkevät tätä toivoa elettävän todeksi, voi tapahtua uskomattomia asioita. Elävä Jumala antaa ihmisille elävän toivon.

Kun elämme kristittyinä, saamme tuntea Jumalan siunausta, vaikka tunnemme myös ihmiskunnan kärsimyksen. Paavali puhuu siitä, että me jaamme hänen kärsimyksensä, jotta voisimme päästä Hänen kirkkauteensa. Sen kirkkauden syvyys löytyy odottamattomista paikoista, pimeimmistä kolkista, heistä, jotka ovat hylättyjä ja vahingoitettuja. Se on tietoa siitä, että Jumala halusi kuolla puolestamme ja ettei mikään kärsimyksen tai surun kokemus voi voittaa Jumalan kykyä tuoda elämää.

Pyhän Hengen työ on tätä. Mitä tahansa käymmekin läpi elämässämme, rukous “Tule Pyhä Henki” muuttaa asioita. Rukoile erityisesti, että Pyhä Henki toimisi viidessä läheisessäsi, että he voisivat astua kirkkauteen Kristuksen kärsimysten kautta.

Maan päälle palavaan Jumalan kunnia on elämämme kauneudessa, loistossa ja ilossa, ja yhtä lailla kuin kärsimyksessä ja tuskassa.

Olkoon kirkkauden Henki päälläsi ja niiden päällä, joiden puolesta rukoilet, tänään ja kaikkina päivinäsi.

Muita blogitekstejä