ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:5

“Olkaa itsekin kuin eläviä kiviä, joista rakennetaan hengellinen rakennus. Muuttukaa pyhäksi papistoksi antaaksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen vuoksi ovat Jumalalle sopivia.”

Rakennuksessa jokainen kivi on välttämätön. Kristus sanoo, että jokainen meistä on elävä kivi hänen kirkossaan, riippuvainen toinen toisestaan ja välttämätön osa kokonaisuutta.

Jokaisella rakennuksella on perustus. Mikään rakennelma ei pysy pystyssä, jos sen perustus ei ulotu tarpeeksi syvälle ja ole vakaa. Kristittyinä, elävinä kivinä Jumalan rakennuksessa, meillä on yksi perustus: Jeesus Kristus. Ero kirkon elävinä kivinä ja oman rakennuksensa kuolleena puuna olemisen välillä on tarve uudistua, syventyä ja ylistää perustaa Kristuksessa joka päivä. Me kompuroimme heti, jos rakennamme jollekin muulle perustalle.

Niissä yhteisöissä, joille Pietari kirjoitti, rakennukset olivat ihmisten tapa osoittaa valtaa ja asemaa. Tänä päivänäkin, ihmiset rakentavat prameita monumentteja, fyysisiä rakenteita, jotka ilmentävät menestystä, voimaa ja sosiaalista asemaa. Mutta kristityt, joille Pietari kirjoittaa, olivat vailla valtaa. He eivät voineet kilpailla suuruuden esittelemisen kanssa, tai julistaa uskoaan Jumalan voimaan rakentamalla vaikuttavia jumalanpalveluspaikkoja.

Kun sanoja tutkii sydämessään, vaikuttaa siltä, ettei Pietari välitä siitä, ettet voi rakentaa suuria temppeleitä tai pystyttää valtavia monumentteja Jumalalle. Kysymys ei ole ulkoisista asioista. Kivet, joita Hän haluaa, ovat ”ihmisten hylkäämiä, mutta Jumalan valitsemia” 1. Piet. 2:4. Jumala haluaa heidät, jotka on suljettu ulos, joita ei haluta, joita ei rakasteta, jotka on hylätty. Näiden ihmisten elämä voi olla todistus suuruudesta ja armosta. Meidän elämämme, ruumiimme, koko olemisemme, kantaa todistusta Jumalan muuttavasta voimasta, Jumalan, jolla on paikka jokaiselle. Tämä kaikki tapahtuu, kun meidät muovataan yhteen Jumalan hengelliseksi taloksi.

Elävänä kivenä oleminen tarkoittaa Jumalan ylistämistä omalla elämällä, eikä rakentamista omaksi kunniakseen ja voimakseen. Sen, miten ymmärrämme vallan ja aseman, täytyy muuttua. Tämä tarkoittaa menemistä juuri sinne, minne Jumala haluaa meidän menevän. Tämä tarkoittaa muuttamista ja muuttumista – ohitettuna, väheksyttynä ja vainottuna olemisesta osaksi Jumalan jumalallista suunnitelmaa. Tämä tarkoittaa Jumalan lapsena elämisen kielen omaksumista. Jokainen ihminen on välttämätön tässä. Niillä viidellä, joita pidät Jumalan edessä, on oma paikkansa Hänen rakennuksessaan. Vain Pyhä Henki voi saada tämän aikaan.

Tänään pohdimme sitä, miten oma elämämme ylistää Jumalaa ja todistaa Hänen armostaan, tavalla, jota emme koskaan voisi itse rakentaa. Rukoilkaamme syvempää ja vahvempaa perustusta Jeesuksessa, joka pitää meidät vakaana tänäänkin, ja että Pyhä Henki voisi rakentaa meissä hänen kunniansa asumusta.

Muita blogitekstejä