Psalmi 47:6–8

Jumala nousee valtaistuimelleen, riemuhuudot kaikuvat, pasuunat soivat.

Ylistäkää Jumalaa, kuningastamme, ylistäkää ja laulakaa!

Hän on koko maailman kuningas. Laulakaa hänelle psalmi.

Emme voi tietää, mitä opetuslapset ajattelivat, kun he näkivät Jeesuksen otettavan ylös taivaaseen, mutta he saattoivat hyvinkin miettiä: ”Mitä me itse asiassa tiedämme?” Luukas muistuttaa meitä siitä, että kokemus teki heistä ’todistajia’, mutta, että heidän täytyi odottaa Pyhän Hengen laskeutumista aina helluntaihin saakka.

Tämä odottaminen ei ollut passiivista siten, että elämä olisi jäänyt paikalleen. Odottaminen oli aktiivista ja osallistuvaa: ”He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa.” Tämä tuo meidät psalmiimme, joka on Jumalan kansan laulu, kansan, joka on toistuvasti kokenut Jumalan huolehtivan heistä voimallaan, voitossaan ja armossaan. Tämä todistajien laulu saa aikaan kolme asiaa:

• se julistaa kertomusta Jumalan ihmeellisistä teoista;

• se kutsuu kertomuksen kuulevia liittymään siihen;

• se kutsuu heitä pitämään kovaa ääntä Jumalasta.

Pohjimmiltaan kertomus muistuttaa meitä siitä, että todistuksemme alkaa sydämellisen kiitollisuuden sekä tarttuvan ja pidäkkeettömän ilon täyttämästä ylistyksestä. Ne, jotka ovat todistaneet Jumalan voiman tällä tavoin eivät pidättele iloaan.

Tähän sisältyy kuitenkin toinen kohta, joka jää helposti moderneissa jakeen 8 käännöksissä huomaamatta. Laulakaa hänelle psalmi tulisi lukea laulakaa hänelle ylistystä ymmärryksellänne. Todistajat, kristityt on kutsuttu myös vaativaan ajatustyöhön, puolustamaan uskoa apatiaa ja vastustusta kohdattaessa. Laulakaa kovaan ääneen, laulakaa järkevästi ja rukoilkaa ”Tule Pyhä Henki”.

Tule Pyhä Henki ja täytä meidät ylitsevuotavalla ilolla; Anna _____________________(ystävien nimet) odottamattoman läsnäolosi tuntu.

 

Muita blogitekstejä