Joutjärven seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 16.11.2021 kirkkoherra Hannes Wallinin esityksestä äänin 8-5, että Lahden Kohtaamispaikan toiminta Joutjärven seurakunnan tiloissa päättyy 1.9.2022.

Olemme pahoillamme ja surullisia yhteistyön päättymisestä. Jatkamme samaa hyvää Kohtaamispaikka-toimintaa edelleen ja etsimme sille sopivat tilat. Kohtaamispaikan fokus on ollut ja tulee olemaan jatkossakin Jeesuksessa ja Raamatussa.

Lahden Kohtaamispaikka toiminta perustettiin vuonna 1998 Joutjärven seurakunnassa. Tähän päivään asti toiminta on tapahtunut Joutjärven seurakunnan tiloissa.Toiminnassa ovat painottuneet alusta asti yhteisöllisyys ja osallisuus, jossa tavalliset seurakuntalaiset kantavat vastuuta. Meille on erityisen tärkeää, että Kohtaamispaikka on eri-ikäisten yhteisö, jossa myös lapsille tarjotaan laadukasta, oman ikätasonsa mukaista ohjelmaa. Olemme sitoutuneet rakentamaan yhteisöä, johon on helppo tulla mukaan ja kutsua myös ystäviä.

Vuodesta 2017 alkaen Kohtaamispaikka-toiminta on jatkunut Joutjärven seurakunnan tiloissa Lahden Kohtaamispaikka ry:n järjestämänä yhteistyössä Päijät-Hämeen Kansanlähetyksen kanssa.Tällä hetkellä Kohtaamispaikan toimintaan osallistuvista henkilöistä iso osa on Joutjärven seurakunnan jäseniä. Kaiken kaikkiaan toiminnan piirissä on noin 400 ihmistä. Neljäsosa toimintaan osallistuvista on lapsia.

Loppuvuodesta 2020 käsitellessään vuoden 2021 toiminta-avustusta Joutjärven seurakuntaneuvosto pyysi Lahden Kohtaamispaikalta kirjallista selvitystä yhdistyksen suhtautumisesta naispappeuteen ja siihen, voiko nainen asettaa ehtoollisen Kohtaamispaikassa. Vastasimme tähän seuraavasti:

“Lahden Kohtaamispaikalla ei ole omaa kirjoitettua teologiaa vaan yhdymme ilolla siihen teologiaan, joka on lausuttu kirkon kolmessa vanhassa uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Ehtoollisen voi asettaa Kohtaamispaikassa Suomen ev.lut kirkon pappi.”Toimimme siis sen järjestyksen mukaan, joka Suomen ev.lut kirkossa on säädetty.

Yhteistyökumppaneinamme ovat olleet 1) Joutjärven seurakunta, joka on antanut tilat toiminnallamme, ja 2) kirkon lähetysjärjestö Päijät-Hämeen ev.lut Kansanlähetys, jonka kanssa olemme yhteistyössä toimintaa järjestäneet.

Kohtaamispaikalla ei ole omaa kantaa virkanäkemykseen. Kohtaamispaikka on suvaitsevainen jäsentensä ja yhteistyökumppaneidensa erilaisille virkakäsityksille. Toimiessamme yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa kunnioitamme ja toimimme heidän virkanäkemyksensä mukaisesti. Toimiessamme yhteistyössä evankelisluterilaisen paikallisseurakunnan kanssa kunnioitamme ja toimimme seurakunnan virkanäkemyksen mukaisesti.

Vastauksen jälkeen seurakuntaneuvosto eväsi hakemamme avustuksen äänin 9-5, koska ei saanut mielestään tarpeeksi selvää vastausta kysymykseen.

Tiistaina 16.11.2021 seurakuntaneuvoston kokouksessa päätettiin kirkkoherran esityksen mukaisesti, että Kohtaamispaikka-toiminta siirtyy 1.9.2022 mennessä pois Joutjärven seurakunnan tiloista. Kokousta varten keräsimme yli 100:n Joutjärven seurakunnan jäsenen allekirjoittaman vetoomuksen sen puolesta, että Kohtaamispaikka-toiminta voi jatkaa omassa seurakunnassaan. Valitettavasti vetoomuksella ei ollut vaikutusta päätökseen ja kirkkoherra ei tuonut sitä tiedoksi seurakuntaneuvostolle osana päätösesitystään.

Tahdomme rukoilla siunausta Joutjärven seurakunnan toiminnalle, työntekijöille, kirkkoherralle ja luottamushenkilöille. Tahdomme olla rakentamassa yhteyttä.

”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.”‭‭Joh.13:34-35

Lahden Kohtaamispaikka ry:n hallitus

Muita blogitekstejä