Hyvän Jumalan johdatuksessa

”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen.

Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen.

Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon,

se luonnon uudeks luopui, sen kutsuu elohon.”

Ihan pian on taas se hetki vuodesta, kun tutun virren sävelin saamme kiittää Jumalaa hänen siunauksistaan. Vaikka emme pääsisikään tänä keväänä yhdessä laulaen kiittämään, me kiitämme Herraa hänen hyvyydestään ja siunauksistaan. Häneltä me saamme kaiken mitä tarvitsemme. Hänen rakkautensa ja armonsa tähden me olemme saaneet jatkaa toimintaamme Lahden Kohtaamispaikkana, jotta ihmiset kohtaavat Jeesuksen rakkauden.

Kiitos jälleen kerran kaikille vastuunkantajille ja vapaaehtoisille. YouTube striimeinä toteutetut Kohtaamispaikkaillat ovat pitäneet tekniikkatiimin ja housebandit kiireisinä. Kiitos myös raamattupiirien, tiimien ja pienryhmien vetäjille – ryhmät ovat jatkaneet toimintaansa Zoomin välityksellä. Lasten ja varhaisnuorten toiminnasta kiitos kuuluu Aleksi Soiniselle ja isosille.  Koko toiminnan operatiivista vastuuta on kantanut poikkeusoloissa kiitettävästi toiminnanjohtajamme Mika Falk. Kiitämme myös Päijät-Hämeen Kansanlähetystä, Peeti Kallosta ja Anne Takalaa hedelmällisestä yhteistyöstä. Kiitos Joutjärven seurakunnalle yhteistyöstä ja mahdollisuudesta kokoontua Joutjärven kirkon tiloissa.

Kiitämme teitä kaikkia taloudellisesta tuesta, jolla katamme henkilöstö- ja toimintakulut. Jokainen lahjoitus on merkityksellinen ja säännöllinen lahjoittaminen antaa mahdollisuuden toiminnan suunnitelmalliseen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Surullisena jouduimme vastaanottamaan tiedon, ettei Joutjärven seurakuntaneuvosto myönnä tänä vuonna avustusta toiminnallemme. Taloudellisesti se merkitsee noin 450€/kk korotuspainetta lahjoituksina saataviin varoihin, jotta budjettimme pysyisi tavoitteissa. Kuitenkin välittömiin toimenpiteisiin kulujen pienentämiseksi ei ole vielä tarvetta.

Kiitän esirukouksista, joilla olette kantaneet toimintaamme ja vastuunkantajia Isän huolenpitoon. Vetoan ja pyydän teitä edelleen jatkamaan rukousta. Tarvitsemme Herramme siunausta ja johdatusta. Tarvitsemme Pyhän Hengen uudistavaa voimaa ja viisautta. Tahdomme olla täyttämässä paikkaamme Isän suunnitelmassa tällä alueella, jotta evankeliumi saisi tavoittaa yhä uusia ja uusia alueemme ihmisiä. Erityisenä rukousaiheena tahdon jättää Lahden Kohtaamispaikan ja Joutjärven seurakunnan kirkkoherran väliset suhteet, josta olet mahdollisesti lukenut Kirkonseutu -lehdestä. Etsimme ratkaisua, miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla jatkaa toimintaamme Lahdessa tulevaisuudessa.

”Taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa.

Puut metsän huminoivat, taas lehtiverhossa.

Se meille muistuttaapi hyvyyttä Jumala,

ihmeitä julistaapi se vuosi vuodelta.”

Ulla Töyrylä, Lahden Kohtaamispaikka ry:n puheenjohtaja

ullaktoyryla@gmail.com

044 973 4674


Tulkoon sinun valtakuntasi

Viime päivinä olen rukoillut usein: Tulkoon sinun valtakuntasi. Toki pyydän Jumalan valtakunnan tulemista aina, kun rukoilen Isä meidän -rukouksen sanoin, mutta nyt tuo pyyntö on viipynyt huulillani erityisen paljon.

Helatorstaista helluntaihin vietetään kansanvälistä Tulkoon sinun valtakuntasi -rukouskampanjaa. Tämä Englannista liikkeelle lähtenyt rukousliike haastaa Jeesuksen seuraajia rukoilemaan yhdentoista päivän ajan, että oma suhteemme Jeesukseen syvenisi ja Pyhän Hengen voima tekisi meistä vaikuttavia Jeesuksen todistajia. Kampanjassa sitoudutaan myös rukoilemaan viiden ystävän tai perheenjäsenen puolesta, jotta nämä löytäisivät Jeesuksen Vapahtajanaan. Kampanjan aikana olen rukouksen lisäksi pohtinut useampaan otteeseen, mitä oikeastaan pyydämme, kun rukoilemme, Jumalan valtakunnan tulemista.

Aloittaessaan julkisen toimintansa Jeesus julisti: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” Mark.1:15 Siellä, missä Jeesus on, Jumalan valtakunta on tullut lähellemme. Myöhemmin Jeesus kertoo, mitä hänen valtakuntansa tuleminen merkitsee: ”Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autuas se, joka ei minua torju.” Matt.11:5-6 Jumalan valtakunnan ilmestyessä Jeesus alkaa laittamaan kuntoon sitä, mikä on synnin rikkomaa ja turmelemaa. Synnin ja pahan vallan täytyy väistyä siellä, missä Jeesus hallitsee.

Jumalan valtakunnan tuleminen on väistämätöntä historiaa – aivan kuten Jukka Leppilampi asian kiteyttää. Miksi meidän tulisi sitten yhä uudelleen rukoilla Jumalan valtakunnan tulemista? Katekismuksessa Luther vastaa tähän: Jumalan valtakunta tulee kyllä itsestäänkin, ilman rukoustamme, mutta me pyydämme tässä rukouksessa, että se tulisi meidänkin luoksemme.

Pyytäessämme Jumalan valtakunnan tulemista rukoilemme, että Jeesus voisi hallita kaikkea ja kaikessa. Hänen armonsa voisi uudistaa elämämme, perheemme, ihmissuhteemme, tapamme tehdä työtä ja elää naapureina ja yhteisössämme. Pyydämme Pyhää Henkeä uudistamaan kirkkoamme, kaupunkiamme ja maatamme. Rukoilemme, että ihmiset, jotka ovat Jumalasta kaukana löytäisivät yhteyden Jeesukseen. Rukoilemme, että voisimme itse loistaa Jumalan valtakunnan valoa sillä paikalla, johon Jumalan on meidät tarkoittanut ja että voimme yhteisönä loistaa Jeesuksen valoa Lahdessa sillä paikalla, jonka hän on meille suunnitellut.

Siellä, missä ihmiset kohtaavat Jeesuksen rakkauden, elämät täyttyvät rauhalla, ilolla, rakkaudella ja kaikella Hengen hedelmällä.

Tulkoon rakas Taivaallinen Isä sinun valtakuntasi tulevana kesänä meidänkin luoksemme!

Mika Falk, Kohtaamispaikan toiminnanjohtaja

mika.falk@gmail.com

050 597 0481


Opittavaa kevään lasten opetuksista?

En tiedä, minkä verran vanhemmilla on tapana kysyä lapsilta, että “mistäs siellä kerhossa tällä kertaa puhuttiin?”. Mutta joka tapauksessa, nyt haluan hieman kertoa siitä, mistä kaikesta olemme eri illoissa kuluneena keväänä puhuneet.

Kuten joulukirjeessä jo kerroinkin, olemme varkkien kanssa käyneet läpi Ilmestyskirjaa. Itse asiassa, kun tätä kirjoitan, on minulla samaan aikaan työn alla kevään viimeisen varkki-illan opetus Ilmestyskirjan viimeisestä luvusta. Aika tiukoille meni, mutta saimme käytyä koko ilmestyskirjan läpi yhden toimintakauden aikana. Oli itsellekin hienoa päästä syventymään Ilmestyskirjaan oikein kunnolla. Varkeille siis kiitos hyvästä valinnasta ja hatunnosto siitä, kuinka syvälliseen pohdintaan pystytte!

Kohtaamispaikka-iltojen koululaisten ohjelmassa on opetusten aiheena ollut puhelin ja some. Molempien käyttö on jatkuvassa nousussa ja nämä asiat tulevat osaksi aina vain nuorempien elämää. Tietenkin korona etäkouluineen ja rajoituksineen on entisestään lisännyt ruutuaikaa. Puhelin ja some ovat hienoja keksintöjä, joista on paljon iloa. Tietenkin niissä on myös omat ongelmansa. Näistä asioista olemme puhuneet sillä aikaa, kun aikuiset ovat kerääntyneet oman ohjelmansa ääreen.

Karistoon pihalle siirretyissä kerho-illoissa on niin ikään pihapelien lisäksi myös aina otettu aikaa Raamatulle ja rukoukselle. Varsinkin kylmimpien pakkasten aikaan sain harjoitella tiivistämisen jaloa taitoa, eihän montaa minuuttia pidempää hartautta kannata ulkona pitää. Hartautena olemme lukeneet päivän tunnussanasta yhden tai kaksi Raamatunjaetta, joista olen vielä ennen rukousta sanonut lauseen tai kaksi. Useat kevään illoille sattuneista kohdista käsittelevät Jumalan huolenpitoa.

Samoista asioista voivat oppia niin lapset kuin aikuisetkin. Vaikka opetuksessa onkin otettava huomioon kuulijan ikätaso ja hänen maailmansa, on Jeesus Kristus aina sama. Siksi onkin hyvä miettiä, mitä meille aikuisille voisi olla opittavaa tämän kevään lasten opetuksista. Mitä voimme oppia Ilmestyskirjasta? Ainakin sen, että Jumalalla on suunnitelma ja hän toteuttaa sen, vaikka joskus maailmassa meno näyttäisikin synkältä. Ilmestyskirjasta voimme oppia myös siitä, että lopulta kaikki kuninkuus on Jeesuksella, joka tahtoo meidät kaikki luokseen taivaaseen. Nyt on oikea aika kertoa tätä sanomaa eteenpäin!

Usein puhelimista ja somesta saatetaan puhua siihen sävyyn, että “kylläpä nykylapset ja –nuoret ovatkin niin paljon puhelimilla”. Mutta on meillä aikuisillakin paljon opittavaa! Mitä asioita me voisimme jättää puhelimella tai somessa tekemättä? Miten tämä Korinttolaiskirjeen kohdan tulisi näkyä myös puhelimen käyttöä ajatellen? ”Kaikki on minulle luvallista” — mutta kaikki ei ole hyödyksi. ”Kaikki on minulle luvallista” — mutta en saa antaa minkään hallita itseäni.” 1.Kor.6:12. Entä miten voin käyttää puhelintani Jeesukseen tutustumiseen? Niin lapsille kuin aikuisille löytyvät omat Raamattusovelluksensa. Entä millä tavalla somea voisi hyödyntää ilosanoman levittämisessä?

Kukaan meistä ei voi koskaan kuulla liian paljon Jumalan huolenpidosta. Me aikuisetkin tarvitsemme usein muistutusta siitä, että Jumala pitää meistä huolta niin maailmanlaajuisen epidemian, kuin oman arkisen elämän murheissa. Mitä ikinä sinulla onkaan tällä hetkellä menossa, saat luottaa siihen, että Jumala pitää sinusta huolta. Hän on luvannut niin.

Tärkeä muistutus on myös se, että aina Raamatunluvussa määrä ei ratkaise. Jos sinulla on vaikeaa lukea Raamattua tai tuntuu, että aika ei siihen riitä, niin aseta itsellesi pienen pieni haaste kesäksi. Lue joka päivä edes yksi jae! Saat lukea enemmänkin, mutta edes yksi. Kunhan vain muistat lukea sen pienenkin pätkän ajatuksella. Ja jos yksi päivä jää välistä, niin älä luovuta. Jatkat taas sitten seuraavana päivänä.

Siunattua ja Raamatun sanalla höystettyä kesää!

Aleksi Soininen, Kohtaamispaikan lapsi- ja nuorisotyönohjaaja

aleksi.soininen@sekl.fi

044 970 3140


Talouden näkymät & liity jäseneksi

Kohtaamispaikan tulot ovat olleet alkuvuodesta keskimäärin 5185€/kk ja menot 5694€/kk. Kiitos tuestanne ja rukouksistanne. Jos tahdot liittyä Lahden Kohtaamispaikka ry:n jäseneksi, niin täytä lue lisää ja täytä hakemus täältä. Voit myös tukea toimintaamme, vaikka et olisi jäsen: tue toimintaamme.

 

 

Muita blogitekstejä