Kaipaatko hengellistä uudistumista ja Jumalan läsnäoloa elämääsi? Toivotko ja rukoiletko, että vielä näkisimme hengellisen herätyksen uudistavan maamme kasvot ja täyttävän kirkot ja kodit Jeesuksen läsnäololla? Minä kaipaan.

Usein teemme asioita saman kaavan mukaan ja jostain syystä toivomme, että lopputulos olisi tällä kertaa eri kuin viime kerralla tai sitä edellisellä kerralla. Mutta mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Tämä lainalaisuus pätee elämässä lähes kaikkeen – niin myös hengelliseen uudistumiseen, tarkasteleepa sitä yksittäisen ihmisen tai seurakunnan näkökulmasta.

Jos kaipaamme hengellistä uudistumista, niin minkä elämässämme sitten pitäisi muuttua?

”Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä – älkää pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanan mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa vaan tekee sen mukaisesti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä mitä tekee. Jaak.1:21-25

Jumalan läsnäoloon pysähtyminen ja hänen sanansa edessä viipyminen ovat kaiken hengellisen uudistumisen alkulähde. Meidät kutsutaan pysähtymään ja jäämään vapauden täydellisen lain ääreen katselemaan ja kuuntelemaan. Ilman Jeesusta me emme saa aikaan mitään (Joh.15).

Pelkkä Jumalan sanan kuunteleminen ei kuitenkaan hyödytä meitä, jos hetkeä myöhemmin palaamme vanhoille tutuille urille. Mikään ei siis muutu, jos mikään ei muutu. Itsepetoksen sijaan meidän tehtävämme on ottaa Jumalan sana vastaan ja toteuttaa sana tekoina. Ymmärtääkseni Jeesus puhui aivan samasta asiasta, kun hän Vuorisaarnan lopussa kertoi kahdesta rakentajasta. Molemmat kuulivat Jeesuksen sanat, mutta vain toinen teki sen mukaan, mitä oli kuullut. (Matt.7)

Sanan toteuttamisesta tekoina löydämme monia innostavia esimerkkejä niin Apostolien teoista, kirkkohistoriasta kuin tämän päivän kasvavien kirkkojen elämästä. Siitä miten sana on kutsunut rukoilemaan ihmisten puolesta, ruokkimaan nälkäisiä, pitämään huolta sairaista ja vähäosaisista, kääntämään Raamatun eri kielille ja löytämään yhä uusia tapoja kertoa hyvä uutinen Jeesuksesta.

Jaakobin käyttämä ilmaisu vapauden täydellinen laki on mielenkiintoinen. Vapauden täydellinen laki ei enää pakota. Se annetaan meille Jeesuksessa. Jumalan käskyjen luonne muuttuu, kun niillä ei yritetä ansaita hänen hyväksyntäänsä, jonka Kristus on jo meille hankkinut. Jeesuksen seuraajalle Jumalan käskyt ovat kutsu Jumalan työtoveruuteen ja suunta uuteen elämään. Edesmenneen paavi Benedictus XVI sanoin tehtävämme on: ”Auttaa monia ihmisiä heidän matkallaan Jeesuksen luokse ja hänen kanssaan.”

Minkä siis pitäisi muuttua?

Sitä rohkaisen sinua kysymään suoraan Jeesukselta, kun seuraavan kerran pysähdyt hänet kohtaamaan.

”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra.” Jer.29:11-14

Mika Falk, Lahden Kohtaamispaikan toiminnanjohtaja

Mahdollisia muutoksen alkuja

Muita blogitekstejä