Kohtaamispaikkayhteisö on muuttanut Mukkulaan onnistuneesti, ja osallistujia on paljon. Aikuisten ohjelmat, kuten K60-toiminta, raamattupiirit ja Alfa toiminta toimivat hyvin, mutta lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamisessa on haasteita. Mika on tehnyt erinomaista työtä toiminnanjohtajana, hoitaen monia tehtäviä tehokkaasti, mutta työ on yksinäistä ja riippuvuus yhdestä henkilöstä on suuri, kuormittavaa ja riskialtista. Yhteisönrakentajan tehtävän rekrytointi aloitettiin keväällä, hakijoita on haastateltu ja nyt pohditaan, mitä halutaan ja mihin on mahdollisuuksia.

Henkilöä haettiin tehtävään, jossa keskitytään nuorten aikuisten ja opiskelijoiden tavoittamiseen. Tarkoituksena on olla läsnä alueella ja kutsua uutta sukupolvea Jeesuksen yhteyteen. Kohtaamispaikan työntekijän palkan maksaa yhdistys, jonka taloustilanne mahdollistaa hieman lisää työpanosta. Työpaikkailmoituksessa tehtäväksi määriteltiin 60 % työaika eli kolme päivää viikossa.

Rekrytointiprosessi on ollut oppimisprosessi, joka on korostanut tarvetta nuorten aikuisten ja opiskelijoiden toiminnalle sekä yhteisön johtamisen lisävahvistukselle. Mikalle tarvitaan työpari johtamistehtäviin, jotta he yhdessä voivat tehdä myös tavoittavaa työtä uuden sukupolven parissa. Neljää henkilöä haastateltiin, mutta 60% tehtävä sopii useille vain väliaikaisesti. Nyt pohditaan, onko yhteisönrakentajan tehtävän oltava pitkäaikaisempi ja siten täysiaikainen. Yhteisön kanssa halutaan keskustella oikeasta etenemistavasta, tavoitteista ja sitoutumisesta. Täysipäiväisen työparin saaminen edellyttää merkittävää taloudellisen kannatuksen nousua.

Saimme useita hakemuksia, ja yksi hakija erottui erityisesti monipuolisilla taidoillaan: teologinen osaaminen, vapaaehtoisten voimaannuttaminen, musiikki- ja tekniikkataidot sekä ymmärrys yhdistystoiminnasta. Rekrytointiprosessi kasvatti haluamme saada Mikalle kokoaikaisen työparin. Tämä parhaiten ansioitunut hakija tarvitsee pian valmistuttuaan kokoaikaisen työn. Nyt pohdimme, uskallammeko luottaa taloudellisen kannatuksen kasvuun ja palkata hänet.

Kohtaamispaikassa on tällä hetkellä noin 1,2 työntekijää, mutta työntekijöitä on ollut historiassa enemmän. Normaalitoiminta pyörii, mutta uuden aloittamiseen ei ole aikaa tai energiaa. Työpari mahdollistaisi tehtävien jakamisen, toisi mielekkyyttä työhön ja vähentäisi riskiä yhden henkilön varassa olemisesta. Kohtaamispaikka on tunnettu monipuolisesta lasten ja nuorten työstä, mutta viime vuosina se on kärsinyt resurssipulasta. Työparin avulla voisi panostaa nuorten aikuisten toimintaan ja varhaisnuorten ohjelmien kehittämiseen. Panostaminen uuteen sukupolveen on tärkeää kristinuskon jatkuvuuden kannalta.

Kohtaamispaikka-yhdistyksen kulut olivat vuonna 2023 noin 75 000 €, josta 50 000 € on palkkakuluja. Kuukausikulut ja tulot ovat noin 6000 € ja talous on tasapainossa. Lisähenkilön palkkaus vaatisi kuukausikannatuksen nostamista 3000 €:lla eli puolet nykytasosta lisää. Tämä voidaan saavuttaa, jos 20 ihmistä lisäisi tukeaan 150 €/kk tai 200 ihmistä 15 €/kk. Päätös on tehtävä ennen juhannusta, jotta voidaan osallistua opiskelijoiden tavoittamiseen elokuussa. Yhteisön toiminnan ja kehityksen vuoksi toinen työntekijä on tärkeä. Yhteisön jäseniltä toivotaan aktiivista osallistumista ja säännöllistä tukea palkkakulujen kattamiseksi.

Nettisivuillamme on kysymyslomake, jossa kysytään, haluatko sitoutua tukemaan työtämme säännöllisesti. Pyydämme rukousta ja kehotamme pohtimaan mahdollisuutta työmme tukemiseen ja tuen kasvattamiseen. Päätöksenteon tueksi tarvitsemme tiedon sinun tilanteestasi.

Lahden Kohtaamispaikan hallitus

Muita blogitekstejä